“เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3” เลื่อนวันใช้สิทธิ์

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3 เลื่อน!! เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 รวมถึงโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยจะเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3 เลื่อนเนื่องจาก โควิด-19

นายพิพัฒน์ รัชกิจปราการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก3 ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น

ดังนั้นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3” และโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ที่เดิมกำหนดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์จองเดินทางท่องเที่ยวได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ก็จำเป็นต้องเลื่อนโครงการออกไปก่อน เพื่อรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงก่อน จึงจะเริ่มกำหนดให้มีการเปิดจองใหม่อีกครั้ง

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก3 ในขณะนี้รัฐบาลอยู่ในระหว่างการควบคุมสถานการณ์ เพื่อสกัดการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้ม อย่างกรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม 69 ชุมชนในกรุงเทพฯการเร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกเพื่อจะคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้ได้ถายในสิ้นเดือนพ.ค.หรืออย่างช้าต้นเดือนมิ.ย.นี้ โดยจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อจากหลักพันคน ให้เหลือในระดับหลักร้อยคนเหมือนช่วงก่อนหน้านี้และสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วย คือ ด้านเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของประเทศ” นายพิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” เป็นโครงการหนึ่งในมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1.โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (www.เราเที่ยวด้วยกัน.com) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มจาก 6 ล้านสิทธิ์เป็น 8 ล้านสิทธิ์ และประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2564 จนถึงวันที่31 สิงหาคม2564  หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์

2. โครงการทัวร์เที่ยวไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม2564  คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบที่รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของประชาชนในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายแพ็กเกจนำเที่ยวแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

โดยแพ็คเกจนำเที่ยวต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา(วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี) ไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน และไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำ รวม 1,000,000สิทธิ์ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 เดือน (พฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2564) กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาทโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในระลอกเดือนเมษายน2564 ที่ยังคงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายลงจนถึงระดับที่จะสามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ในช่วงเวลาใด

ดังนั้นทางครม. จึงเห็นควรให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการเลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการทัวร์เที่ยวไทย ออกไป ก่อนจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือนเมษายน 2564 จะคลี่คลายลง