รอบใหม่มาแล้ว! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รับเงินเพิ่มสูงสุด 1,200 บาท เริ่มเข้างวดแรกเดือนเลย ก.ค. นี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด หรือ บัตรคนจน รับวงเงินเพิ่มขึ้นสูงสุด 1,200 บาท เริ่มรับงวดแรกเดือน ก.ค. นี้ ใช้จ่ายได้กับร้านค้าค้าที่เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 3 ได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เติมเงินเข้าอีก 1200บาท ตามนโยบายล่าสุดของรัฐบาล

โดย ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 13.65 ล้านคน เป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่จะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐบาลในด้านของการลดภาระค่าครองชีพ จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ละลอกใหม่ โดยกระทรวงการคลัง จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กลุ่มดังกล่าวเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64) ซึ่งวงเงินที่จะได้นั้นก็จะสามารถใช้สิทธิที่ ร้านธงฟ้า รวมถึงร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3

วงเงินในการ ซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ต่างๆ จำนวน 200-300 บาทต่อคน โดยใช้ซื้อสินค้า-บริการกับร้านธงฟ้าและร้านค้าร่วมคนละครึ่งเฟส 3
ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคน ใช้รูดจ่ายเป็นค่ารถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟ และ บขส.
ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน
และ ส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท โดยเฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ และส่วนลดค่าไฟฟ้า ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 230 บาท